مهندسی معکوس

:: مهندسی معکوس

شرکت امرتات پمپ آسیا، با استفاده از مهندس معکوس، جهت تسریع در تکوین محصولات خود عمل می کند. این شرکت، با تیم مجرب متشکل از مهندسین فنی و آگاه قابلیت و توانایی تسریع در استفاده از انواع روش های به روز دنیا در مهندسی معکوس برا برای قطعات و اجزای پمپ دارد. در این زمینه، مهمترین مساله، توانایی دست یابی به هندسه صحیح پمپ است که در برخی موارد مسائل دقیق طراحی آن ممکن است ناشناخته باشد. تیم مهندسی شرکت امرتات پمپ آسیا، در زمینه رفع موانع و مشکلات این مسیر، از پیشگامان است. در روش های کاربردی، به منظور  مدلسازی قطعات پیچیده و یا قطعاتی که نیاز به اندازه برداری دقیق دارند، از روش اسکن سه بعدی قطعه استفاده می شود.