تحقیق و توسعه R&D

شرکت امرتات پمپ آسیا با تیم پژوهشی فعال و متخصص، در زمینه تجهیزات، طراحی، کنترل کیفیت و بهبود سیستم های پمپاژ به طور مداوم آماده پژوهش برای اصلاح و بهبود پمپ های تولیدی این شرکت است. این تیم با استفاده از روش های به روز وسایت های معتبر علمی-تحقیقاتی در زمینه کنترل کیفیت و طراحی با کیفیت پمپ های تولیدی خود، عمل می کند.